Wat is Noord Korea voor een land?

Noord-Korea heet officieel de Democratische Volksrepubliek Korea. Ofwel DPRK en is een land in het verre oosten van Azië. Noord-Korea is het noordelijke deel van het Koreaanse schiereiland. Dat tussen de Japanse zee en de Baai van Korea ligt. In het noorden grenst het aan Rusland en China. En de zuidgrens wordt met Zuid-Korea gedeeld. Een toeristische reis naar Noord-Korea is alleen mogelijk onder begeleiding van een gids.

De reisopties zijn dan ook gelimiteerd en concentreren zich op de hoofdstad Pyongyang. Als toerist individueel reizen wordt niet toegestaan. Wanneer je het niet ziet zitten om constant aanwezigheid van gidsen te hebben. Tijdens je reizen dan is Noord-Korea zeker niet aan te raden. Anderen zien dit wellicht als een interessante belevenis. Gezien het land één van de allerlaatste volledig communistische staten ter wereld is. En alleen daarom al een interessante ervaring. Daarbij worden slechts een paar honderd toeristen per jaar het land binnengelaten. Waardoor de ervaring extra uniek is. 

Vlag

De geschiedenis van Noord Korea

Sinds 1910 was Korea als geheel geannexeerd en bezet door Japan. Aan het einde van de Tweede Wereldoorlog toen er atoombommen op Nagasaki en Hiroshima werden gegooid. Kwam er ook een einde aan de Japanse bezetting. Korea werd toen opgedeeld in twee delen waarbij de Verenigde Staten zeggenschap kreeg over het zuiden. En de Sovjet Unie over het noorden.  Door de Sovjet Unie werd Cho Man-sik tijdelijk aan het hoofd van de staat geplaatst. En na de terugkeer, van Kim II-Sung later in 1945. Werd hij medevoorzitter van het comité van het volk. Rond het begin van 1946 werd Cho-Man-sik reeds gearresteerd. En werden de machtsposities door de communisten geconsolideerd.

Op 29 augustus 1946 kwam onder invloed van de Russen. De Koreaanse Arbeiderspartij onder leiding van Kim II-sung en Kim Tubong aan de macht. Deze partij voerde economische en politieke hervormingen door. Die alles wat niet communistisch was uitschakelde. Er werd een partij-geleide economie doorgevoerd. En religie werd verboden en onderdrukt. Tot in de jaren negentig zou Kim II-sung het Noord Koreaanse bewind gevoerd hebben. Officieel werd in 1948 de Democratische Volksrepubliek Korea uitgeroepen in Pyongyang.

Een gesplitst Korea

Na de ondergang van Nazi-Duitsland en Japan. Zijn er wereldwijd grote verschuivingen te zien in politieke machten en ideologieën. Deze verschuivingen zorgden ervoor. Dat Korea in twee aparte bezette zones gesplitst werd. De voorlopige regeringen werden in het begin genegeerd. En voerden de VS bewind in het zuiden en de Sovjet Unie in het noorden. Deze splitsing werd altijd beschouwd als een tijdelijke oplossing. Die uiteindelijk weer zou leiden naar een verenigd Korea. Op een conferentie in Moskou werd besloten. Dat Korea vijf jaar beheerd zou blijven door een samengestelde Amerikaanse en Sovjet-commissie. Gezien er in deze commissie niet tot overeenstemming kon worden gekomen. Werd de kwestie in 1947 voorgelegd aan de Verenigde Naties.

Het begin van de Koude Oorlog

Tegelijkertijd begon in deze periode de Koude Oorlog. En werd het doel om de twee Koreaanse staten weer te verenigen niet mogelijk. Zuid Korea werd onder militair bestuur gesteld door de Amerikanen. En uiteindelijk werd Syngman Rhee door hen benoemd als eerste president van Zuid Korea. Daarop verlieten de Amerikanen het land. In Noord Korea, konden de communisten rekenen op de steun van het Sovjet leger. In 1946 werd er door Kim II-sung een hervorming in grondbezit doorgevoerd. Waardoor het grondbezit werd overgedragen aan arme Koreaanse boeren. En uit handen genomen van Japanse collaborateurs. Veel voormalige grondbezitters zijn om deze reden naar het zuiden getrokken.

De Koreaanse oorlog

In 1950 werd Zuid Korea binnengevallen door het Noord Koreaanse leger. En was de Koreaanse oorlog begonnen. De bevelhebber Douglas MacArthur slaagde erin. Het Noord Koreaanse leger terug te dringen tot de Chinese grenzen. VN-troepen rukte verder op en drukten het bijna verslagen Noord Koreaanse leger ver terug. De Chinese leider Mao Zedong zag deze gebeurtenis niet graag. En zag de VN-troepen voornamelijk als westerse imperialisten. Om deze reden had hij de bevelhebber gewaarschuwd. Om niet richting het Yalu gebied op te rukken. En dreigde anders met oorlog. Gezien de VS over kernwapens beschikte werd gedacht dat het zover niet zou komen. Door de vermeende dreiging van Amerikaanse legereenheden. Aan de grenzen van Volksrepubliek China. Werd er in 1950 met een groot staand leger ingegrepen.  

De Amerikaanse president Truman had zich erg vergist in de reactie. Van de Chinezen en er werd niet ingezien. Dat zij door de in de buurt komende westerse troepen erg bedreigd voelden. Het Chinese leger wist de westerse troepen tot de 38e breedtegraad terug te dringen. Dit is nog altijd de officiële grens tussen Noord en Zuid Korea. Tijdens deze oorlog is er veel dreiging geweest met kernwapens. Generaal MacArthur heeft meerdere malen toestemming gevraagd. Om kernwapens op verschillende doelen in China te werpen. Deze aanvragen werden echter geweigerd uit angst voor een nucleaire oorlog. Zowel Noord Korea als China werden namelijk gesteund door de Sovjet Unie.

Schaken

Noord Korea na de oorlog

Na de oorlog herstelde Noord-Korea zich vrij snel. En het land was begin jaren zestig weer in een staat van ontwikkeling. Gedurende de jaren zestig werd de nadruk gelegd. Op de industriële ontwikkeling van het land. Waardoor tegen 1970 het land op Japan na het meest geïndustrialiseerde land van Azië werd. Rond deze tijd begon tevens het afwenden van Noord-Korea ten opzichte van de Sovjet Unie. En werd de houding naar Zuid-Korea steeds feller. Waarbij in de zestiger jaren verschillende gewelddadige incidenten plaats hebben gevonden. In 1970 kwamen Noord en Zuid Korea toch met een verklaring. Dat beide partijen zouden proberen tot oplossingen en een hereniging te komen. Tijdens de jaren tachtig werden hier sporadisch besprekingen over georganiseerd. In deze periode werden tevens veel belangrijke overheidsposities aan Kim Jong il toegewezen. De zoon van Kim Il Sung, waardoor hij zijn vader makkelijk kon opvolgen.

De jaren negentig

Begin jaren negentig werd Noord Korea lid van de Verenigde Naties. En werd een akkoord gesloten om hun nucleaire programma te bevriezen. Dit akkoord een jaar later al weer geschonden. Door het weigeren van inspecties op nucleair gevoelige plekken. Volgens de CIA zou Noord Korea zeer waarschijnlijk over minimaal één kernwapen beschikken. In 1995 werd alsnog een akkoord gesloten waarin Noord Korea toegezegd heeft. De kernreactoren en daarmee de eventuele productie van plutonium te sluiten. In ruil daarvoor kreeg Noord Korea twee modernere kernreactoren. Die niet geschikt waren voor het produceren van plutonium.

Daarnaast staat dit decennium voor dit land in het teken van een grote voedselcrisis. Dat de bevolking tussen de twee en drie miljoen levens heeft gekost. De oorzaken hiervan zouden de restricties. Ten aanzien van subsidies door China en Rusland zijn. Met daarbij onvoordelig weer, dat grote mislukkingen in nationale oogsten veroorzaakten. De voedselvoorziening bleef lange tijd gebrekkig. Waardoor veel Noord Koreanen naar China zijn gevlucht. Echter erkende China hen niet als vluchteling en werden zij teruggestuurd. Vluchtelingen werden als criminelen gezien. En daarom naar werkkampen gestuurd of kregen de doodstraf.

Frictie en toenadering

In 2000 werd ernaar gestreefd om de economische samenwerking. En de betrekkingen tussen Noord en Zuid Korea te verbeteren en te versoepelen. Dit lukte zeer minimaal en daarbij werden ook de betrekkingen met Japan weer aangehaald. De Verenigde staten nam destijds onder leiding van George W. Bush. Een felle koers aan waarbij Noord Korea als as van het kwaad bestempeld werd. Toen in 2003 de Irakoorlog begon door de speculatie van aanwezige massavernietigingswapens. Heeft Noord Korea zich wederom teruggetrokken van het beleid van toenadering. In 2011 overleed Kim Jong Il en werd hij opgevolgd door de zoon Kim Jong-un. Die ging over nieuwe kernproeven. En vermoedelijk ook opdracht gaf tot het vermoorden van zijn halfbroer in 2017. In 2018 werden in Zuid Korea de olympische winterspelen georganiseerd. In Pyeongchang en ontdooide de spanningen tussen Noord en Zuid Korea enigszins.

Kim Jong-un
Kim Jong-un

De Noord Koreaanse geografie

Het landschap van Noord Korea wordt gekenmerkt door veel bergen. Waarvan het Nangnim-sanmaek gebergte het hoogst zijn. De hoogste berg is 2774 meter en heet de Paektusan. Het land bestaat voor 80% uit bergen. En kent een vrij onvruchtbare grond. In het oosten houden de bergen abrupt aan zee op. In het westen van het land zijn er enigen vlakten. Waarvan de hoofdstad Pyongyang de grootste is. Er zijn in dit land vrijwel geen meren te bekennen. En het meerendeel van de bevolking leeft dan ook aan de kusten of in bergdalen. In het noorden stromen de bekende rivieren de Yalu en de Tumen. Die zo een natuurlijke grens met Rusland en China vormen.

De grens met Rusland is slechts 18 kilometer lang. Terwijl de grens met China 1416 kilometer bedraagt. De zuidergrens van Noord Korea is 238 kilometer lang en vier kilometer breed. Deze breedte is ontstaan doordat er een soort bufferzone tussen Noord en Zuid Korea is gecreëerd. In de jaren vijftig na het sluiten van de wapenstilstand. Dit stuk land is aan beide zijden zwaar bewaakt en bewapend. Ook liggen er in deze vier kilometer brede strook. Miljoenen landmijnen en staan er elektrische hekken met gewapende militairen.

Noord Korea

Religie in Noord Korea

De exacte getallen over aanhangers van religies bestaan niet. Wat komt door het feit dat religie door de overheid niet wordt toegestaan. Voordat het communistische regime. In Noord Korea aan de macht kwam bestonden er verschillende religies. Namelijk de Chondogyo. Wat afgeleid is van het boeddhisme en het christendom. Waarvan het meerendeel katholiek was. Voor deze tijd bestonden er in hoofdstad enorm veel kloosters en kerken. Al zijn deze tegenwoordig veelal gesloten. Het bezitten van een bijbel of andere religieuze geschriften of materialen is ten strengste verboden. Wie zich schuldig maakt aan het belijden van een religie. Wordt naar een strafkamp gestuurd. Er bestaan echter wel een paar kerken die goed zijn gekeurd door de staat. Maar volgens deskundigen zouden deze alleen bestaan voor de propaganda doeleinden vanuit het buitenland.

Onderwijs in Noord Korea

Het beschikbare onderwijs in het land is volledig gecentraliseerd. En in de handen van de staat. Voor Noord Koreaanse kinderen is het onderwijs verplicht. Tussen de 6 en 17 jaar en is het onderwijs systeem. Verdeeld in het basisonderwijs en middelbaar onderwijs. Van de Noord Koreaanse mannen en vrouwen tussen de 30 en 34 jaar. Beschikt tussen de 77 en 80 procent over een diploma. Uit onderzoek is dan ook gebleken dat waarschijnlijk 100%. Van de bevolking alfabeet is en dus iedereen kan lezen en schrijven.

In het onderwijs wordt veel nadruk gelegd op de Noor Koreaanse geschiedenis. De Koreaanse taal, natuurwetenschappen, wiskunde, kunst en sport. Maar vooral het gedachtegoed van de communistische Noord Koreaanse staat. Deze ideologie wordt de Juche genoemd. En het leven van de huidige en vorige staatshoofden wordt daarbij uitgebreid behandeld. Er wordt veel propaganda aangeleerd. Waardoor er bij de bevolking een onrealistisch wereldbeeld gecreëerd wordt. Na de middelbare school gaan de meeste Koreanen direct aan het werk of het leger in. Alleen een zeer klein percentage gaat door naar het volgen van hoger onderwijs. De universiteiten zijn in de realiteit vrijwel alleen beschikbaar voor de elite van het land.

De Noord Koreaanse keuken

Voor de gemiddelde mens in Noord Korea. Bestaat het dieet veel uit rijst, vis, groenten, tofu en zeewier. De maaltijden worden doorgaans gekenmerkt. Door veel verschillende bijgerechten zoals kimchi en soep. Bij iedere maaltijd is het gebruikelijk. Om drie tot vijf bijgerechten te serveren. Bij sommige gelegenheden worden er wel rond de twaalf bijgerechten geserveerd. De smaak wordt verkregen door zout, sojasaus, knoflook, sesamolie, chilipeper en gember. De voedselvoorziening in Noord Korea is niet groot. En de gemiddelde Noord Koreaan kan zich dan ook geen zeer uitgebreide maaltijden veroorloven.  

Leider Kim Jong un

Kim Jong un is sinds 2012 leider van noord korea. De noord Koreaanse leider houdt in 2020 een grote militaire parade ter ere van de honderdste verjaardag van Kim Il-sung. Leider kim jong un houdt een unieke bijeenkomst met de Amerikaanse president Trump. En de noord Koreaanse leider Kim Jong un praat kortstondig met Zuid Korea. Het praten met de Zuid Koreaanse delegatie word over de hele wereld gevolgd. De gesprekken lijken kater weer dood te bloeden zonder vervolg of grote veranderingen.